INFORMACJA NR 2 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY MONTAŻ I INSTALACJA LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI WORKA ŚMIECIOWEGO TYP REKLAMÓWKA POPRZEZ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

w ramach projektu „WDROŻENIE PRODUKCJI INNOWACYJNEGO PRODUKTU NA RYNKU KRAJOWYM – WOREK ŚMIECIOWY TYP REKLAMÓWKAPOPRZEZ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE“

Projekt realizowany w ramach:
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zamówienie związane z dostawami, oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: Kod:

42000000-6 Maszyny Przemysłowe

Zamawiający:

PPHU MARTEX MARTA A. TROCHIMCZYK

NIP 848-135-68-83

WYKONAWCA

PRIBO-EPB“ spółka z o.o.

Z siedzibą w Ełku, ul. Łukasiewicza 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000023360, kapitał zakładowy w wysokości 150 000,00 zł wpłacony w całości.

WARTOŚĆ OFERTY NETTO

INSTALACJA I MONTAŻ

400 000,00 zł netto (INSTALACJA I MONTAŻ linii technologicznej do produkcji WORKA ŚMIECIOWEGO TYP REKLAMÓWKA POPRZEZ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE)

Login

Reset Your Password